ဗဟုသုတဆိုင်ရာ

ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး

ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တစ်နေ့တခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရာ အခြေခံလူမှုဘဝဝန်ဆောင်မှုများမှ အာကာသပညာရပ်များအထိ အသုံးတွင်လာခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းနည်းပညာစနစ်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ စသည်တို့သည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ စစ်ရေးကဏ္ဍများတွင် ကျယ်ပြန့်စွာဖြစ်ထွန်းလာသည်။ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုသည် ကောင်းကျိုးများနှင့်အတူ ဆိုးကျိုးများလည်း ယှဉ်တွဲပါလာသည်ကို နိုင်ငံအများတွေ့ရှိလာကြသည်။

ယခုအခါ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများထက် ပိုမိုအသုံးတွင်ကျယ်လာသည့် ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ (AI) ပေါ်ပေါက်လာသည်။ မကြာသေးမီက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်များ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် နည်းပညာရှင်များက ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ (AI) ၏ အသုံးဝင်မှုများကိုသာမက ထိုနည်းပညာကိုအလွဲသုံးပြီး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များအား သတိပြုနိုင်ရန်နှင့် ကာကွယ်နိုင်မည့်ဥပဒေများကိုပါ ဆုံးဖြတ်ပြဋ္ဌာန်းလာကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမေရိကန်ကဲ့သို့ နည်းပညာထွန်းကားသည့်နိုင်ငံကြီးသည်ပင် နည်းပညာအလွဲသုံးမှုအန္တရာယ်များကို သတိပြုလာကြရာ နိုင်ငံငယ်များအနေဖြင့်လည်း ကြိုတင်သတိပြုပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာသည် လက်ရှိတွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံးနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူအများ၏ဘဝကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အဆိုပါနည်းပညာကြောင့် လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရအပေါ်ထားရှိသည့် ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှုထိခိုက်နိုင်မှုများရှိသည်ဟု နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားလာကြသည်။ ဉာဏ်ရည်တု နည်းပညာကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများရှိလာသလို လူတို့၏ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း၊ သတင်းမှားများဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း၊ အနာဂတ်တွင် အဆိုပါနည်းပညာကြောင့်ပင် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို အန္တရာယ်ပေးလာနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများရှိလာသည်။

ဉာဏ်ရည်တု (Artificial intelligence – AI) ဆိုသည်မှာ အသိဉာဏ်ရှိသောကိုယ်စားလှယ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်လေ့လာရန် သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာတို့၏ အသိဉာဏ်ကိုဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ AI နည်းပညာတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၊ လူ့- Inspired ၊ လူအတုထောက်လှမ်းရေးတို့ပါဝင်သည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာမြင့်မား တိုးတက်လာသော လူ့အသိုက်အဝန်းတွင် AI နည်းပညာသည် ဆန်းသစ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ သိမှုဉာဏ်အပြင် လူ့စိတ်ခံစားချက်ကို နားလည်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိသည့် ဉာဏ်ရည်ထည့်သွင်းထားသော ဉာဏ်ရည်တု လူမိတ္တူဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံမဟုတ်သေးသော်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍကို လွတ်လပ်သောဈေးကွက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မှုနှင့်အတူ နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုစနစ်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာစနစ်များ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်သောကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူတို့၏ နေ့စဉ်လူမှုစီးပွားဘဝများတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအသုံးပြုမှုအပေါ် များစွာမှီခိုလာကြသည်။ အသုံးပြုမှုကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အတူ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှု၊ တိုက်ခိုက်မှုများလည်း များပြားလာခဲ့သည်။

ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ (AI) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့် လူသားဖြစ်တည်မှုနှင့် လူနေမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးထိခိုက်နိုင်သည့်အခြေအနေများ ကြုံတွေ့လာသည်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအထိ ပါဝင်လာနိုင်သောကြောင့် နိုင်ငံအများစုက ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ (AI) ကို မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ဥပဒေများဖြင့် ထိန်းကျောင်းရန်ကြိုးစားလာကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ ဆိုက်ဘာနယ်ပယ်တွင်လည်း စိန်ခေါ်မှုများ များပြားလာသည့်အတွက် မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်လာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ (AI) သက်ရောက်မှုမရှိသေးသော်လည်း ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို အထူးသတိပြုလျက်ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နည်းပညာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမှုနှင့်အတူ ကြိုတင်ကာကွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သော ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးမူဝါဒကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် သိရှိနားလည်ဆောင်ရွက်ထားရန် လိုအပ်သည်။

သို့ဖြစ်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ တိုးတက်ထွန်းကားနေသောလောကတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အကျိုးရှိစွာအသုံးချမှုကို ဆက်လက်မြှင့်တင်ပြီး ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှု၊ တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ (AI) ၏ အသုံးဝင်မှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိမှုတို့ကို လေ့လာသိမြင်ထားကြရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။   ။

Source: MOI

Show More

Related Articles

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်

Back to top button