စိတ်ရင်းအမှန်၊ ထက်သန်သောဆန္ဒ

NCA(article)

(၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့ထုတ်၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ကောက်နုတ်ချက်)

Exit mobile version