ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးလိပ်စာ: ရုံးအမှတ် (၄၁)၊ ပြည်​ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ​နေပြည်​တော်

ဖုန်းနံပါတ်: ၀၆၇-၃၄၀၈ ၆၂၉

အီးမေးလ်: mougoministeroffice@gmail.com

Back to top button