မှတ်ပုံတင်အမှတ်
  ဥပမာ ၅/ရခန(နိုင်) ၀၆၅၃၆၁
  လိပ်စာ
  ခေါင်းစဉ်
  အကြောင်းအရာ
  စာတွဲ
    (Total file size : 10 MB) Allowed file types: pdf, doc, docx jpg, png, gif.
  ဖုန်းနံပါတ်

  ကျေးဇူးပြု၍ မြန်မာမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုတည်းသာ ဖြည့်သွင်းပေးပါရန်။ ဖြည့်စွက်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ 09971111111

  ဖုန်းထဲရောက်ရှိလာသော SMS မှ Verify နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ပေးပို့သည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

  Back to top button