ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် စား​သောက်ကုန်၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှု

ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်
၁၂-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့၊ ၀၈၀၀ချိန်မှ ၁၀၀၀ချိန်ထိ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့​ပေါ် (၃)ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်​ထောင်စု (၃၉)စု သို့ ​အ​ခြေခံ ပစ္စည်း ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့​ပေးအပ်ခဲ့ပါ​သည်။

Exit mobile version