ကသာမြို့နယ် အပိုဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအားအခြေခံ စားသောက်ကုန် ၅ မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှု

ကသာမြို့နယ် အပိုဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအားအခြေခံ စားသောက်ကုန် ၅ မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version