တတိယ​နေ့ ထား၀ယ်မြို့​ပေါ် ရပ်ကွက်များရှိအ​ခြေခံလူတန်းစားများအား ဆန် ၁ မျိုး ​ထောက်ပံ့​ပေးမှု

တတိယ​နေ့ ထား၀ယ်မြို့​ပေါ် ရပ်ကွက်များရှိအ​ခြေခံလူတန်းစားများအား
ဆန် ၁ မျိုး ​ထောက်ပံ့​ပေးမှု

Exit mobile version