ထန်းတပင်မြို့နယ် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ဖြန့်​ဝေမှု

၁၂ ၄ ၂၀၂၀ ရက်​နေ့ တွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ ပုံမှန်ဝင်​ွေ  ​ မရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား  စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ဖြန့်​ဝေမှု

 

Exit mobile version