မြစ်သားမြို့နယ်တွင် mask campaign ပြုလုပ်​ဆောင်ရွက်မှု

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ကလျာဏမိတ္တအလှူရှင်များ ပေါင်းစုလှူဒါန်းချုပ်လုပ်သည့် ပြန်လည်လျှော်ဖွတ် အသုံးပြုနိုင်သည့် (သုံးလွှာပါ Mask 500)ခုအား မြစ်သားမြို့နယ် SRT အဖွဲ့မှစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ပိုင်စျေးများအတွင်း စျေးရောင်းချသူများအား ဝေငှရျ် အသုံးပြုပုံနည်းစနစ်နှင့်နေ့စဥ်တပ်ဆင်ပြီးစျေးရောင်းချရန် အသိပညာပေးစည်းရုံးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

#လူတိုင်းလူတိုင်းMaskတပ်ဆင်ကြမှရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးနိုင်မှာပါ
#Maskcampaign

 

Exit mobile version