ရပ်​စောက်မြို့နယ် Covid-19 ​ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ် ​ရေး ​ဆောင်ရွက်မှု

ရပ်​စောက်မြို့နယ်

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော FQ နေသူများ ၂၁ ရက်နေထိုင်ရန်နှင့် FQ​ပြည့်၍ နေအိမ်ပြန်ရောက်ပါက HQ ၇ ရက်နေထိုင်ရန် ညွှန်ကြားချက်အား ကျန်းမာရေး၊ ထွေအုပ်တို့မှ Hand Speaker ဖြင့် FQ နေသူများအားဖတ်ကြားပြခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version