ရေစကြိုမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်အတွင်း အခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း(၅)မျိုးအား အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံထောက်ပံ့မှု

၁၂-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့တွင် ရေစကြိုမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်အတွင်း အခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း(၅)မျိုးအား အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version