ရေနံ‌​ချောင်း မြို့နယ်၊ မကြီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊လွန်ပင်လျို၊ စမ်းမြိုင်လယ်ကျေးရွာသို့ အခြေခံစားကုန်ပစည်း(၅)မျိုးအား အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လံထောက်ပံ့မှု

(၁၂.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၊ရေနံ‌​ချောင်း မြို့နယ်၊ မကြီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊လွန်ပင်လျို၊ စမ်းမြိုင်လယ်ကျေးရွာသို့ အခြေခံစားကုန်ပစည်း(၅)မျိုးအား အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လံထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version