တာ​မွေမြို့နယ်ရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး​ထောက်ပံ့မှု

(၁၂.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ၁၀၃၀ အချိန်မှစ၍ တာမွေမြို့နယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု(၈၅)စု၊ ပုဏ္ဏားကုန်းရပ်ကွက် အိမ်ထောင်အစု(၈၁)စု၊ အရိုးကုန်းရပ်ကွက် အိမ်ထောင်စု (၁၇၉)စု၊ စုစုပေါင်း (၃၄၅)စုအား ထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်​တေကေိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲများ စတင်ဖြန့်ဝေပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version