လိပ်သိုမြို့ နေရပ်ပြန်များထားရှိသည့် CBFQC အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်၊ သံ​တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ လိပ်သိုမြို့ နေရပ်ပြန်များထားရှိသည့် CBFQC အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version