၁၃-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့ ၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ရပ်ကွက်/​ကျေးရွာအုပ်စုများအတွင်း ဆန်၊ဆား ဖြန့်​ဝေမှုမှတ်တမ်း 

၁၃-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့ ၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ရပ်ကွက်/​ကျေးရွာအုပ်စုများအတွင်း ဆန်၊ဆား ဖြန့်​ဝေမှုမှတ်တမ်း

Exit mobile version