အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ဖြန့်​ဝေမှုမှတ်တမ်း

၁၃-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့ ချိန်မနဥနှင့်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့သည်အမ်းမြို့နယ်၊ဘုတ်ချောင်းအုပ်စု၊ပုဏ္ဏားဝအုပ်စုသို့သွားရောက်၍အိမ်ထောင်စု(၁၇၇)အားနိုင်ငံတော်မှထောက်ပံသည့်အခြေခံစားကုန်များအားအိမ်အရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version