ထား၀ယ်မြို့​နယ်အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားအိမ်​ထောင်စုများအား အ​ခြေခံစားကုန်များထောက်ပံ့​ပေးမှု မှတ်တမ်း

တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထား၀ယ်မြို့​နယ်အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားအိမ်​ထောင်စုများအား အ​ခြေခံစားကုန်များထောက်ပံ့​ပေးလျက်ရှိပါ​သည်။

Exit mobile version