ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး အိမ်အ​ရောက်ဖြန့်​ဝေမှု မှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး အိမ်အ​ရောက်ဖြန့်​ဝေမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version