ကြံခင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ရွာသစ်ရပ်ကွက်ရှိအခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စု(၃၉၄)စု၊ဘက်ရဲ(၁)ရှိအိမ်ထောင်စု(၁၆၉)စု၊ဘက်ရဲ(၂)ရှိအိမ်ထောင်စု(၁၈၀)၊ပေါင်း(၇၄၃)စုအားအခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးထောက်ပံ့မှုမှတ်တမ်း

Exit mobile version