ဒေးဒရဲမြို့နယ် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိသော အခြေခံ လူတန်းစား အိမ်ထောင်စုများအား  ထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဒေးဒရဲမြို့နယ် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိသော အခြေခံ လူတန်းစား အိမ်ထောင်စုများအား  ထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version