ကန်ကြီး​ထောင့်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်​​ငွေ မရှိသော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှုမှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကန်ကြီး​ထောင့်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်​​ငွေ မရှိသော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှုမှတ်တမ်း

Exit mobile version