မြောင်းမြမြို့နယ်အတွင်းရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုများတွင်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအိမ်ထောင်စုများထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ​မြောင်းမြခရိုင်၊ မြောင်းမြမြို့နယ်အတွင်းရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုများတွင်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအိမ်ထောင်စုများထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version