ဖျာပုံမြို့နယ်ရှိပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့မှုမှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဖျာပုံမြို့နယ်ရှိပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့မှုမှတ်တမ်း

Exit mobile version