ကြံခင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်​ငွေ မရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား ​ထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

၁၄-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်​ငွေ မရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား ​ထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version