ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်၀င်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုမှတ်တမ်း

ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်၀င်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုမှတ်တမ်း

 

Exit mobile version