တာချီလိတ်မြို့နယ် တာလေနှင့်ကျိုင်းလပ် မြို့ များရှိ အိမ်ထောင်စု ၇၄၀ အား အခြေခံစားကုန်များထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

တာချီလိတ်မြို့နယ် တာလေနှင့်ကျိုင်းလပ် မြို့ များရှိ အိမ်ထောင်စု ၇၄၀ အား အခြေခံစားကုန်များထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version