မန်တုံမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု(၈)အုပ်စုရှိ အိမ်ထောင်စု ၄၃၅ စုအတွက် အခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း ၅မျိုးအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုမှတ်တမ်းများ

၁၄.၄. ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မန်တုံမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု(၈)အုပ်စုရှိ အိမ်ထောင်စု ၄၃၅ စုအတွက် အခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း ၅မျိုးအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုမှတ်တမ်းများ

Exit mobile version