ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း ​ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ အ​ခြေခံစားကုန်၅မျိုး ဆက်လက်ဖြန့်​ဝေမှုမှတ်တမ်း

ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း ​ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ အ​ခြေခံစားကုန်၅မျိုး ဆက်လက် ဖြန့်​ဝေမှုမှတ်တမ်း

Exit mobile version