ပ​လောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ​ဒေသနမ့်ဆန်မြို့နယ်အတွင်း ​ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ အ​ခြေခံစားကုန်များ ဖြန့်​ဝေမှု မှတ်တမ်း

ပ​လောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ​ဒေသနမ့်ဆန်မြို့နယ်အတွင်း ​ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ အ​ခြေခံစားကုန်များ ဖြန့်​ဝေမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version