အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

၁၄-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့ ၀၉၃၀ချိန်မနဥဦးစီးဌာနဆိုင်ရာများသည်အမ်းမြို့နယ်၊မွှား/တန်းတင်/စနဲအုပ်စုကျေးရွာများမှပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့်အိမ်ထောင်စု(၅၄၉)စုအားနိုင်ငံတော်မှထောက်ပံသည့်အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးအားအိမ်အရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version