ပျော်ဘွယ်မြို့မစျေးအနီး ပျံကျစျေးတွင် Mask Campaign ပြုလုပ်၍ Mask (၈၀၀) ခု ဝေငှ

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်
==========
၁၄-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၀၉၃၀)အချိန်ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌ
(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ဦးသိန်းထွန်းသည် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌနှင့် စျေးကော်မတီဝင်များ/စည်ပင်ဝန်ထမ်းများ နှင့်အတူ ပျော်ဘွယ်မြို့မစျေးအနီး ပျံကျစျေးတွင် Mask Campaign ပြုလုပ်ရာ Mask (၈၀၀) ခု ဝေငှခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version