ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ အခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​​ထောက်ပံ့

ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ အခြေခံလူတန်းစားများအားထောက်ပံ့ပေးအပ်ရမည့် ရပ်ကွက်(၆)ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၂၉)အုပ်စု၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၉၅၆၅)စုအား ၁၄-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့တွင်အပြီးသတ်ဖြန့်ဝေပြီးစီးပါသည်။

Exit mobile version