အုတ်ဖိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့​ပေးအပ်မှု မှတ်တမ်း

အုတ်ဖိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့​ပေးအပ်မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version