ဇီးကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ဖြန့်​ဝေ

ဇီးကုန်းမြို့နယ်မှ ၁၄_၄_၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်မြို့ပေါ် ၅ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု ၇အုပ်စုရှိအိမ်ထောင်စု ၂၉၈၂စုသို့အ‌ခြေခံစားသောက်ကုန် (၅)မျိုးဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

Exit mobile version