ကြို့ပင်​ကောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ဖြန့်​ဝေ

ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်အနေဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆ စု အိမ်ထောင်စု ၃၃၈၀ အားဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ၁၅-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅ အုပ်စု အိမ်ထောင်စု ၂၅၃၅ စုအား ဆက်လက်ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Exit mobile version