ကံမမြို့နယ်မှမဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကာအတွင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင်အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးအား ဖြန့်ဝေ​ပေးမှုမှတ်တမ်း

ကံမမြို့နယ်မှမဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကာအတွင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင်အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးအား ဖြန့်ဝေ​ပေးမှုမှတ်တမ်း

 

Exit mobile version