ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ၅၆ရပ်ကွက်မှအိမ်ထောင်စု၁၉၃၃အားစားသောက်ကုန်ပစ္စည်း၅မျိုးဝေငှ

၁၄.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့၀၈၃၀အချိန်မှ၁၀၁၀အချိန်ထိဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်
၅၆ရပ်ကွက်မှအိမ်ထောင်စု၁၉၃၃အားစားသောက်ကုန်ပစ္စည်း၅မျိုးဝေငှပြီးဖြစ်ပါ
သည်။

Exit mobile version