လောက်ကိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များနှင့် ကျေးရွာအချို့တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း ဆောင်ရွက်

(၁၅-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လောက်ကိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များနှင့် ကျေးရွာအချို့တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းများကို နံနက်ပိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version