ကယားပြည်နယ် ၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအား စားသောက်ကုန် (၅)မျိုး (ဆန်၊ ဆီ ၊ဆား၊ ပဲ၊ကြက်သွန်)ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှု မှတ်တမ်း

ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအား စားသောက်ကုန် (၅)မျိုး (ဆန်၊ ဆီ ၊ဆား၊ ပဲ၊ကြက်သွန်)ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version