၁၅-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့တွင် ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားကုန်ထောက်ပံ့နေမှု မှတ်တမ်း

၁၅-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့တွင် ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားကုန်ထောက်ပံ့နေမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version