မင်းဘူးမြို့နယ် ကော်မတီမှ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများသို့၊ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော၊အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် အခြေခံစား​သောက်ကုန် (၅)မျိုး ဖြန့်ဝေပေးမှုမှတ်တမ်း။

မင်းဘူးမြို့နယ် ကော်မတီမှ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများသို့၊ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော၊အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် အခြေခံစား​သောက်ကုန် (၅)မျိုး ဖြန့်ဝေပေးမှုမှတ်တမ်း။

Exit mobile version