အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးအိမ်အရောက်ထောက်ပံပေးမှု မှတ်တမ်း

၁၅-၄-၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် အမ်းမြို့နယ်အတွင်း အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးအိမ်အရောက်ထောက်ပံပေးမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version