သရက်မြို့နယ်အတွင်း သွားလာနေသော ပြည်သူများအနေဖြင့် MASK တပ်ဆင်၍ သွားလာကြစေရန် Mobile စနစ်သုံးကာ ပြည်သူများလိုက်နာစေရေး အသိပေးဆောင်ရွက်ခဲ့

သရက်မြို့နယ်အတွင်း သွားလာနေသော ပြည်သူများအနေဖြင့် MASK တပ်ဆင်၍ သွားလာကြစေရန် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့(၁)၊ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (၂)၊ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (၃)၊စုစုပေါင်း အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ ဖြင့် Mobile စနစ်သုံးကာ ပြည်သူများလိုက်နာစေရေး အသိပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version