ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သောအ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက်နိုင်ငံ​တော်မှ​ထောက်ပံ့သည့်ရိက္ခါများ​ထောက်ပံ့​​ပေးမှုမှတ်တမ်း

ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သောအ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက်နိုင်ငံ​တော်မှ​ထောက်ပံ့သည့်ရိက္ခါများ​ထောက်ပံ့​​ပေးမှုမှတ်တမ်း

 

Exit mobile version