ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများရှိ ပုံမှန်၀င်ငွေမရှိသော အိမ်ထောင်စု(၇၀၀)အတွက် အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးအား အိမ်တိုင်ရာရောက် ထောက်ပံ့

ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများရှိ ပုံမှန်၀င်ငွေမရှိသော အိမ်ထောင်စု(၇၀၀)အတွက် အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးအား အိမ်တိုင်ရာရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပြီးစီးခဲ့ပါ‌‌သည်။

Exit mobile version