မြောင်မြို့လမ်းမတစ်‌လျှောက်နေရာများနှင့် မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံးတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်း

၁၅.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြောင်မြို့လမ်းမတစ်‌လျှောက်နေရာများနှင့် မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံးတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version