သီပေါမြို့နယ် အတွင်း ကျေးရွာများရှိ ပြည်သူများအား အခြေခံစားသောက်ကုန်များ လက်ရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့မှု မှတ်တမ်း

၁၅-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊သီပေါမြို့နယ် အတွင်း ကျေးရွာများရှိ ပြည်သူများအား အခြေခံစားသောက်ကုန်များ လက်ရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version