ကနီမြို့နယ်တွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအခြေခံလူတန်းစားများအား ထောက်ပံပစ္စည်းများ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆက်လက်ဖြန့်ဝေ

ကနီမြို့နယ်တွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအခြေခံလူတန်းစားများအား ထောက်ပံပစ္စည်းများ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version