ကသာမြို့အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စု ၇၂၆၆ စုအား အခြေခံစားကုန် ၅ မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်

ကသာမြို့အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စု ၇၂၆၆ စုအား အခြေခံစားကုန် ၅ မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

Exit mobile version