၁၅.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီချိန်တွင် မြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု ပေါင်း (၁၀၇၉၀)စုအား အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်း(၅)မျိုး‌ဝေငှမှု (၁၀၀%) ပြီးစီး

၁၅.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီချိန်တွင် မြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု ပေါင်း (၁၀၇၉၀)စုအား အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်း(၅)မျိုး‌ဝေငှမှု (၁၀၀%) ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ပါသည်။

Exit mobile version